Güncel Duyurular
 1. 2015-2016 Güz Dönemi Muafiyet Sınavı 21.08.2015 te eklendi

  BEB650 Temel Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Kullanımı

  Dersinin Muafiyet Sınavı

  Tarih : 16 Eylül 2015 Çarşamba Günü

  Saat : 18:00-19:00

  Yer : Öğrencilerin Kendi Bölüm ve Derslikleri

 2. 2015-2016 Güz Dönemi Muafiyet Sınavı Hakkında 21.08.2015 te eklendi

  BEB650 Temel Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersinin Muafiyet Sınavı'na sadece ilgili sınava girmeye hakkı olanlar girebilir.

  Daha önceki dönemlerde muafiyet sınavına girenler ve / veya BEB650 dersinden harf notu alanlar muafiyet sınavına giremezler.

 3. Bilişsel Yük Ölçeği 13.05.2015 te eklendi

  Sevgili öğrenciler, sizlerin BEB 650 - Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersinde kullanmakta olduğunuz ortamdaki bilişsel yüke ilişkin görüşlerinizi belirlemek amaçlı BÖTE Bölümü tarafından hazırlanan Bilişsel Yük Ölçeğini doldurmak için tıklayınız. Yardımlarınız için teşekkür ederiz.

 4. Öğrenme Nesneleri Kabul Ölçeği 17.04.2015 te eklendi

  Sevgili öğrenciler, sizlerin BEB 650 - Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersinde kullanmakta olduğunuz İÇERİKLER-ÖğRENME NESNELERİ'ne (kelime işlemci, tablolama ve sunum uygulamaları) yönelik görüşlerinizi belirlemek amaçlı BÖTE Bölümü tarafından hazırlanan Öğrenme Nesneleri Kabul ölçeğini doldurmak için tıklayınız. Yardımlarınız için teşekkür ederiz.

 5. Yeni Kayıt Olan Öğrencilerin Derse Erişimi 21.10.2014 te eklendi

  Öğrencilerin İşlerine elekronik posta adreslerini bildiren öğrenciler BEB650 sistemine eklenmiştir. Sisteme ilk defa giriş yapmak isteyenler "Şifremi Unuttum" linkinden ilgili adımları takip ederek derse erişebilir.

  Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 6. 2014-2015 Güz Dönemi BEB650 Muafiyet Sınavı Sonuçları 29.09.2014 te eklendi

  BEB650 dersini daha önce muafiyet sınavına girmiş ya da programlarına almı?; ve ba?arısız olmuş; ö�rencilerin sınavları iptal edilmi?;tir.

  Muafiyet Sınav Sonuçları

 7. 2014-2015 Güz Dönemi BEB650 Temel Bilgi ve İleti?im Teknolojileri Kullanımı Dersi ?;ube Da?ılımı 17.09.2014 te eklendi

  Di?; Hekimli�i Fakültesi - 01

  Eczacılık Fakültesi - 06

  E�itim Fakültesi - 11

  İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - 44

  Mühendislik Fakültesi - 72

  Devlet Konservatuarı - 70

  Yabancı Uyruklu Bölümleri %100 İngilizce Olan ö�renciler(İste�e Ba�lıdır) - 103

  Hacettepe �niversitesi Tıp Fakültesi - 104

  Kastomonu �niversitesi Tıp Fakültesi - 117

  Bozok �niversitesi Tıp Fakültesi - 119

 8. 2014-2015 Güz Dönemi Muafiyet Sınavı 10.09.2014 te eklendi

  BEB650 Temel Bilgi Ve İleti?;im Teknolojileri Kullanımı

  Dersinin Muafiyet Sınavı  

  Tarih : 24 Eylül 2014 ?ar?;amba Günü

  Saat : 18:00-19:00

  Yer : ö�rencilerin Kendi Bölüm ve Derslikleri

 9. Eri?;im Problemleri 06.11.2013 te eklendi

  Eri?;im problemleri için Sıkça Sorulan Soruları kontrol ediniz.

 10. Eri?;im ?;ifreleri 25.2.2014 te eklendi

  BEB650 dersinin ?;ifreleri, ö�renci i?;lerine verdi?iniz E-posta adreslerinize gönderilmi?;tir. 18.03.2014

 11. 2013-2014 Bahar Dönemi Sınav Takvimi 15.2.2014 te eklendi

  MUAFİYET SINAVI - 19.02.2014 Saat 18:00

  Muafiyet Sınav Sonuçları

  ARA SINAV - 29.04.2014 tarihinde 18:00'da yapılacaktır.

  Ara Sınav Sonuçları

  MAZERET SINAVI - 22.05.2014 tarihinde 17:00'da, Bilişim Enstitüsü'nde yapılacaktır.

  Mazaret sınav sonuçları

  FİNAL SINAV - 03.06.2014 tarihinde 18:00'da yapılacaktır.

  B?T?NLEME SINAVI - 18.06.2014 tarihinde Saat 18:00'da yapılacaktır.

 12. 2013-2014 Bahar Dönemi Muafiyet Sınavı 15.2.2014 te eklendi

  BEB 650 Temel Bilgi ve İleti�im Teknolojileri Kullanımı dersinin muafiyet sınavı 19.02.2014 tarihinde 18:00'da yapılacaktır.

  Muafiyet Sınav Sonuçları

 13. 2013-2014 Bahar döneminde BEB 650 dersini alacak olan fakülteler 25.2.2014 te eklendi

  Edebiyat Fakültesi - 121

  Fen Fakültesi - 172

  Güzel Sanatlar Fakültesi - 192

  Sa�lık Bilimleri Fakültesi - 199

  Spor Bilimleri Fakültesi - 213

  Hem�irelik Fakültesi - 210

  Hukuk Fakültesi - 217

Bu mikro site Ahmet Selman Bozkır, Öznur Esra Uysallı Par tarafından hazırlanmıştır.
2012