Güncel Duyurular
 1. 2014-2015 Bahar Dönemi Tek Ders Sınavı 13.05.2015 te eklendi

  BEB650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı

  Dersinin Tek Ders Sınavı

  Tarih : 03 Temmuz 2015 Cuma Günü

  Saat : 15:00-16:00

  Yer : Bilişim Enstitüsü

 2. 2014-2015 Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı 29.06.2015 te eklendi

  BEB650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı

  Dersinin Bütünleme Sınavı

  Tarih : 16 Haziran 2015 Salı Günü

  Saat : 18:00-19:00

  Yer : Öğrencilerin Kendi Bölüm ve Derslikleri

 3. Bilişsel Yük Ölçeği 13.05.2015 te eklendi

  Sevgili öğrenciler, sizlerin BEB 650 - Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersinde kullanmakta olduğunuz ortamdaki bilişsel yüke ilişkin görüşlerinizi belirlemek amaçlı BÖTE Bölümü tarafından hazırlanan Bilişsel Yük Ölçeğini doldurmak için tıklayınız. Yardımlarınız için teşekkür ederiz.

 4. MAZERET SINAVI 24.05.2015 te eklendi

  MAZERET SINAVI- 13.05.2015 tarihinde 17:00'da, Bilişim Enstitüsü'nde yapılacaktır.

  Mazeret Sınav Sonuçları

 5. Öğrenme Nesneleri Kabul Ölçeği 17.04.2015 te eklendi

  Sevgili öğrenciler, sizlerin BEB 650 - Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersinde kullanmakta olduğunuz İÇERİKLER-ÖğRENME NESNELERİ'ne (kelime işlemci, tablolama ve sunum uygulamaları) yönelik görüşlerinizi belirlemek amaçlı BÖTE Bölümü tarafından hazırlanan Öğrenme Nesneleri Kabul Ölçeğini doldurmak için tıklayınız. Yardımlarınız için teşekkür ederiz.

 6. 2014-2015 Bahar Dönemi Ara Sınavı 23.03.2015 te eklendi

  BEB650 Temel Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Kullanımı

  Dersinin Ara Sınavı

  Tarih : 15 Nisan 2015 Çarşamba Günü

  Saat : 18:00-19:00

  Yer : öğrencilerin Kendi Bölüm ve Derslikleri

  Ara Sınav Sonuçları

 7. 2014-2015 Bahar Dönemi Muafiyet Sınavı 06.02.2015 te eklendi

  BEB650 Temel Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Kullanımı

  Dersinin Muafiyet Sınavı

  Tarih : 18 Şubat 2015 Çarşamba Günü

  Saat : 18:00-19:00

  Yer : öğrenciler Kendi Bölüm ve Derslikleri

  Muafiyet Sınav Sonuçları

 8. 2014-2015 Bahar Dönemi Muafiyet Sınavı Hakkında 16.02.2015 te eklendi

  BEB650 Temel Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersinin Muafiyet Sınavı'na sadece ilgili sınava girmeye hakkı olanlar girebilir.

  Daha önceki dönemlerde muafiyet sınavına girenler ve / veya BEB650 dersinden harf notu alanlar muafiyet sınavına giremezler.

 9. 2014-2015 Bahar Dönemi şubeleri 09.02.2015 te eklendi

  BEB650 Temel Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Kullanımı Dersinin şube dağılımı

  Edebiyat Fakültesi - 121

  Fen Fakültesi - 172

  Güzel Sanatlar Fakültesi - 192

  Hukuk Fakültesi - 217

  Hemşirelik Fakültesi - 221

  Spor Bilimleri Fakültesi - 213

  Sağlık Bilimleri Fakültesi - 199

  Sosyal Hizmetler Bölümü - 44

  Bölüm Kodu :629

  Ders Kodu :650

 10. 2014-2015 Güz Dönemi BEB650 Bütünleme Sınavı (Tıp Fakültesi Hariç) 14.01.2015 te eklendi

  2014-2015 Güz döneminde BEB 650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersinin Bütünleme Sınavı 28.01.2015 �arşamba günü 18:00-19:00 saatleri arasında yapılacaktır.

 11. 2014-2015 Güz Dönemi BEB650 Bütünleme Sınavı (Tıp Fakültesi İçin) 14.01.2015 te eklendi

  2014-2015 Güz döneminde BEB 650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersinin ütünleme Sınavı 18.02.2015 �arşamba günü 18:00-19:00 saatleri arasında yapılacaktır.

 12. 2014-2015 Güz Dönemi BEB650 Mazeret Sınav Sonuçları 14.01.2015 te eklendi

  2014-2015 Güz Dönemi Mazeret Sınav Sonuçları

  Mazeret Sınav Sonuçları

 13. 2014-2015 Güz Dönemi BEB650 Final Sınavı 24.12.2014 te eklendi

  2014-2015 Güz döneminde BEB 650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersinin Final Sınavı 07.01.2015 �arşamba günü 18:00-19:00 saatleri arasında yapılacaktır.

 14. 2014-2015 Güz Dönemi BEB650 Ara Sınav Sonuçları 04.12.2014 te eklendi

  2014-2015 Güz Dönemi Ara Sınav Sonuçları

  Ara Sınav Sonuçları

 15. 2014-2015 Güz Dönemi BEB650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı Dersi Ara Sınavı 12.11.2014 te eklendi

  2014-2015 Güz döneminde BEB 650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersinin Ara Sınavı 26.11.2014 �arşamba günü 18:00-19:00 saatleri arasında yapılacaktır.

 16. Yeni Kayıt Olan ��rencilerin Derse Erişimi 21.10.2014 te eklendi

  ��renci İşlerine elekronik posta adreslerini bildiren ö�renciler BEB650 sistemine eklenmi?tir. Sisteme ilk defa giriş yapmak isteyenler "?ifremi Unuttum" linkinden ilgili adımları takip ederek derse erişebilir.

  Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 17. 2014-2015 Güz Dönemi BEB650 Muafiyet Sınavı Sonuçları 29.09.2014 te eklendi

  BEB650 dersini daha önce muafiyet sınavına girmiş ya da programlarına almış; ve başarısız olmuş; ö�rencilerin sınavları iptal edilmiş;tir.

  Muafiyet Sınav Sonuçları

 18. 2014-2015 Güz Dönemi BEB650 Temel Bilgi ve İleti?im Teknolojileri Kullanımı Dersi ş;ube Da?ılımı 17.09.2014 te eklendi

  Diş; Hekimli�i Fakültesi - 01

  Eczacılık Fakültesi - 06

  E�itim Fakültesi - 11

  İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - 44

  Mühendislik Fakültesi - 72

  Devlet Konservatuarı - 70

  Yabancı Uyruklu Bölümleri %100 İngilizce Olan ö�renciler(İste�e Ba�lıdır) - 103

  Hacettepe �niversitesi Tıp Fakültesi - 104

  Kastomonu �niversitesi Tıp Fakültesi - 117

  Bozok �niversitesi Tıp Fakültesi - 119

 19. 2014-2015 Güz Dönemi Muafiyet Sınavı 10.09.2014 te eklendi

  BEB650 Temel Bilgi Ve İletiş;im Teknolojileri Kullanımı

  Dersinin Muafiyet Sınavı  

  Tarih : 24 Eylül 2014 Çarş;amba Günü

  Saat : 18:00-19:00

  Yer : ö�rencilerin Kendi Bölüm ve Derslikleri

 20. Eriş;im Problemleri 06.11.2013 te eklendi

  Eriş;im problemleri için Sıkça Sorulan Soruları kontrol ediniz.

 21. Eriş;im ş;ifreleri 25.2.2014 te eklendi

  BEB650 dersinin ş;ifreleri, ö�renci iş;lerine verdi?iniz E-posta adreslerinize gönderilmiş;tir. 18.03.2014

 22. 2013-2014 Bahar Dönemi Sınav Takvimi 15.2.2014 te eklendi

  MUAFİYET SINAVI - 19.02.2014 Saat 18:00

  Muafiyet Sınav Sonuçları

  ARA SINAV - 29.04.2014 tarihinde 18:00'da yapılacaktır.

  Ara Sınav Sonuçları

  MAZERET SINAVI - 22.05.2014 tarihinde 17:00'da, Bili�im Enstitüsü'nde yapılacaktır.

  Mazaret sınav sonuçları

  FİNAL SINAV - 03.06.2014 tarihinde 18:00'da yapılacaktır.

  B?T?NLEME SINAVI - 18.06.2014 tarihinde Saat 18:00'da yapılacaktır.

 23. 2013-2014 Bahar Dönemi Muafiyet Sınavı 15.2.2014 te eklendi

  BEB 650 Temel Bilgi ve İleti�im Teknolojileri Kullanımı dersinin muafiyet sınavı 19.02.2014 tarihinde 18:00'da yapılacaktır.

  Muafiyet Sınav Sonuçları

 24. 2013-2014 Bahar döneminde BEB 650 dersini alacak olan fakülteler 25.2.2014 te eklendi

  Edebiyat Fakültesi - 121

  Fen Fakültesi - 172

  Güzel Sanatlar Fakültesi - 192

  Sa�lık Bilimleri Fakültesi - 199

  Spor Bilimleri Fakültesi - 213

  Hem�irelik Fakültesi - 210

  Hukuk Fakültesi - 217

Bu mikro site Ahmet Selman Bozkır, Öznur Esra Uysallı Par tarafından hazırlanmıştır.
2012